ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

REVUE DES ÉTUDES GRECQUES. Publication trimestrielle de l’ association pour l’ encouragement des études grecques, 24 τόμοι μαζί (οι τόμοι: ΣΤ΄, Η΄, Θ΄, ΙΑ΄ - ΙΕ΄, ΚΑ΄ - ΚΓ΄, ΚΕ΄ - ΚΖ΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄, ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, Μ΄, ΜΔ΄ - ΜΣΤ΄, ΜΗ΄ & Ν΄)

Νο. 092
Πατήστε την φωτογραφία για μεγέθυνση

Περιγραφή

ψευδότιτλος και τίτλος μη δεμένοι στην αρχή αλλά σε άλλο σημείο του τόμου στους τόμους ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΕ΄, ΛΓ΄, επιδιορθωμένο σχίσιμο στον τίτλο, λείπει ο ψευδότιτλος, κομμένο τμήμα στο πάνω μέρος 5 φύλλων με απώλεια κειμένου (σ. 363-371) στον τόμο ΚΒ΄, υγρασία και μικρά επιδιορθωμένα σχισίματα σε 5 φύλλα (σ. 371-377 και 489-490), το πρώτο φύλλο κολλημένο κατά μήκος της εσωτερικής του πλευράς στο φύλλο τίτλου με μικρή απώλεια κειμένου στον τόμο ΚΓ΄, αρκετά φύλλα ζαρωμένα από υγρασία, οξειδωμένα κάποια άλλα στον τόμο ΜΗ΄, δερμάτινη ράχη (ομοιόμορφη βιβλιοδεσία και στους 24 τόμους), 8ο, σ. 152 + XXXII + (153)-404 + (XXXIII)-LXXII + (405)-480, 160 + XXXVI + (161)-390 + (XXXVII)-LXXII + (391)-482, 167 + XXXVI + (170)-357 + (XXXVII)-LXXII + (359)-484, 120 + LII + (121)-524 + (LIII)-LXXXVIII, 344 + XXXVI + (345)-510 + (XXXVII)-LXXIV, 135 + XXXV + (137)-425 + (XXXVII)-LXXVI + (427)-512, 263 + XXXVIII + (265)-408 + (XXXIX)-LXXVII + (409)-492, 117 + XXXII + (119)-356 + (XXXIII)-LXXI + (357)-482, 232 + XLIV + (233)-412 + (XLV)-LXXXII + (413)-490, 214 + LV + (217)-371 + (LVII)-XCV + (373)-494, 242 + XLIV + (243)-377 + (XLV)-LXXXIV + (380)-490, 252 + XL + (254)-400 + (XLI)-LXXX + (402)-487, 440 + LXXXVII + (442)-490, 368 + LXXXVI + (370)-482, LXXXII + 511, 457 + XC, 111 + LXXXVII + (114)-481, 114 + XCVII + (116)-573, 120 + XCVIII + (122)-480, 120 + XCIII + (122)-480, 160 + XC + (162)-480, 370 + XCΙΙ + (372)-637, 288 + XL + (290)-548, Παρίσι, Ernest Leroux, 1893, 1895, 1896, 1898-1902, 1908-1910, 1912-1914, [1919] (στον τίτλο: 1921), [1920], [1922], [1923], [1927], [1931-1933], [1935], [1937]. (24)
Ερωτήσεις
Ανάλυση τιμής:
Αξία: 1000,00 €
Προμήθεια 10%: 100,00 €
ΦΠΑ 24%: 24,00 €
Τελική Τιμή: 1124,00 €

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Για δημοπρασίες βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους τρέχοντες καταλόγους μας στην ιστοσελίδα www.vergosauctions.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74, Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382

 

Vergos Auctions © 2014
Close

Το καλάθι σας